KOMİSYONLAR

Fakültemiz Akademik Ön Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Engin YENER (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KAYA (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fethi ŞERMET (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTIKAT (Yedek Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Şilan Turhan İRAK (Yedek Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Melih YILDIZ (Yedek Üye)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Ön Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Turgay DEMİREL (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Halil KAYADUMAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Adem KOÇYİĞİT (Üye)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Akademik Ön Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Genber KERİMLİ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Kenan ÇİÇEK (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Adem KOÇYİĞİT (Üye)

Endüstri Mühendisliği Bölümü Akademik Ön Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Gökhan ŞAHİN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KAYA (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Adem KOÇYİĞİT (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Elif Duygu KAYA (Yedek Üye)

İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademik Ön Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Devlet ÇIRAGOĞLU (Başkan)

Prof. Dr. Rüstem GÜL (Üye)

Doç. Dr. Engin YENER (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTIKAT (Yedek Üye)

Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Ömer GÜNDOĞDU, Dekan (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Engin YENER, Dekan Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi Seda TÜRK, Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Züleyha BİNGÜL, Çevre Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Adem KOÇYİĞİT, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Kemal KARATAŞ, Fakülte Sekreteri 

 

KOORDİNATÖRLÜKLER

Erasmus-Mevlana-Farabi

Değişim Programları Koordinatörleri

KOORDİNATÖR (ASIL)

KOORDİNATÖR (YEDEK)

Fakültemiz Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Kenan ÇİÇEK

Öğr. Gör. Menekşe BULUT

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Halil KAYADUMAN

Dr. Öğr. Üyesi Turgay DEMİREL

Çevre Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Züleyha BİNGÜL

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Şilan Turhan İRAK

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. İdris CİNEMRE

Dr. Öğr. Üyesi Kenan ÇİÇEK

Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğr. Gör. Menekşe BULUT

Arş. Gör. Mehmet Murat CEYLAN

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Bircan ARSLANNUR

Arş. Gör. Fidan GÜZEL

Makine Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Ahmet AKTÜRK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Seda TÜRK

 

 

ÇALIŞMA GRUPLARI