Hakkında

Bölüm'de Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi olmak üzere iki Anabilim Dalı vardır. Eğitim programı; çağdaş gıda mühendisliğinin temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. Birinci yıl dersleri; farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve temel mühendislik derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler; Mühendislik Matemetiği, Fizik, Kimya, Reaksiyon Kinetiği, Kütle ve Enerji Denklikleri, Ekonomi, Enstrümantal Gıda Analizleri, Gıda Kimyası I, İstatistik, Termodinamik, Genel Mikrobiyoloji, Akışkanlar Mekaniği, Gıda Kimyası II, Gıda Biyokimyası, GM Temel İşlemler I, Isı ve Kütle Transferi, Beslenme, Gıda Mikrobiyolojisi,GM Temel İşlemler II, Hububat teknolojisi, Yağ Teknolojisi, Meyve ve Sebze Teknolojisi, Temel İşlemler Laboratuarı, Et Teknolojisi, Süt Teknolojisi, Biyoteknoloji, Proses Kontrol ile Bitirme Tezidir. Eğitimin üçüncü ve dördüncü yıllarında gıda mühendisliği derslerine geniş bir spektrum katan tematik gruplar halinde verilen seçmeli dersler sunulur. Öğrencilerin endüstriyel ve idari sorunlara yaklaşımını geliştirmek için teknik olmayan seçmeli dersler de zenginleştirilmiştir. Dördüncü yılda alınan Bitirme Tezi, Araştırma ve Geliştirmeye yönelik bir başlangıç olmaktadır ve bir tez halinde sunulmaktadır.