Akademik Faaliyetler

Yürütelen Yüksek Lisans (M.Sc.) Öğrencileri (Doç Dr Duried Alvazeer)

1.Kadir TAN. 2019. Tuzsuz beyaz peynir muhafazası için yeni bir alternatif: indirgen atmosfer paketleme (İAP). Iğdır üniversitesi.

2.Nur Özkan. 2019. Yeni bir depolama yöntemi olan indirgen atmosferde paketlemenin (İAP) çilek meyvesinin kimyasal ve fiziksel kalitesi üzerine etkisi. Iğdır üniversitesi.

3.Gamze Çelik. 2019. İndirgen atmosfer paketlemenin, kızartmalık patatesin kalitesi üzerine etkileri. Iğdır üniversitesi.

4.Betül Örs. 2019. Sağlıklı ve cazip kuru kayısı üretimine yönelik yeni bir teknik: indirgen atmosferik. Iğdır üniversitesi.

5.Dham S. 2010. Studying the antimicrobial and antioxidant activities of some extract of herbs and spices for food and medical uses. Master thesis in biotechnology, University of Albaath, Syria.

6.Haidar, L. 2010. Utilization of enzymatic preparations for the removal of phenolic compounds in food industry wastewater. Master thesis in biotechnology, University of Albaath, Syria.

7.Faihan, I. 2010. Efficacy of plant essential oils on activity of microorganisms in preservatives of some perishable foods. Master thesis in biotechnology, University of Albaath, Syria.

8.Saloom N. 2010. Studying the effect of pectin methyl esterase on the texture of some blanched fruit and vegetable products. Master thesis in biotechnology, University of Albaath, Syria.

9.Mohammad R. 2010. Studying the changes of phenols content and antioxidant capacity during preservation and storage of capers. Master thesis in biotechnology, University of Albaath, Syria.

Kasem R. 2010. Determination of the optimum conditions for production and preservation of ‎verjuice. Master thesis in biotechnology, University of Albaath, Syria.

Elif Duygu KAYA

1-Nuran ASLAN Tez Konusu: Hamsi (Engraulisencrasicolus) ve Mezgit (Merlangiusmerlanguseuxinus) Balığının Solungaç Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması Karakterizasyonu ve Bazı Metal iyonlarının Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 2013 (Ortak Danışman)

2- Ayşe TÜRKHAN Ağşeftali'sinden (Prunus persica L.) polifenol oksidazın saflaştırılması, immobilizasyonu ve karakterizasyonu 2018 (Ortak Danışman)

3- Ogün BAĞCI: Polifenol oksidaz enziminin Iğdır kırmızı kişmiş üzümünden (Vitis Vinifera L.) afinite kromotografisi ile saflaştırılması, karakterizasyonu ve inhibisyonu 2019

4- Nesrin YILMAZ GÜNGÖR Tez Konusu: Iğdır Ağşeftali ve Zeferan şeftalisinin (Prunus persica L.) antioksidan ve radikal giderme aktivitelerinin belirlenmesi.

5- Eda BECERİKLİTez Konusu: IgdırZeferan Şeftali’sinden(Prunus persica)  Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması,  Karakterizasyonu ve İnhibisyonu