Araştırma Konuları

Üretim ve Servis Sistemleri Tasarım ve Planlama

 • İmalat planlama ve kontrolü
 • Esnek imalat sistemleri
 • Sürdürülebilir işlemler

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik

 • Taşıma, dağıtım ve lojistik sistemlerinin planlama ve kontrolü
 • Ters tedarik zinciri yönetimi
 • Kapalı döngü tedarik zinciri yönetimi
 • Envanter kontrolü
 • Ürün iyileştirme sistemleri

Optimizasyon

 • Kombinezonlar (tamsayı ve ayrık) optimizasyonu
 • Ayrık optimizasyon için kesin ve buluşsal optimizasyon
 • Doğrusal olmayan (evrensel, yerel ve stokastik) optimizasyon
 • Doğrusal olmayan optimizasyon için kesin ve buluşsal optimizasyon
 • İşbirlikli/işbirliksiz oyun kuramı
 • Matematiksel modelleme
 • Optimizasyon stratejileri ve yazılım uygulamaları
 • Karar desteği sistemleri
 • ·Optimizasyonun mühendislik, ekonometrik, finansal ve bilimsel uygulamaları

Bulanık Mantık ve Esnek Hesaplama

Rassal Modeller ve Karar Analizi

Stokastik

 • Uygulamalı olasılık
 • Stokastik süreçler
 • En iyi stokastik kontrol
 • Stokastik optimizasyon: model, algoritma ve yazılım geliştirme
 • Benzetim ve optimizasyon çalışmaları