KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM VE SEVGİLİ GENÇLER

        Yüksek Öğretim Kurumunun öngördüğü yeterli akademik ve fiziki altyapıyı oluşturmak için çok yoğun çalışmalar yapmaktayız. Fakülte olarak hedefimiz, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek kaliteli bir eğitim, ulusal, bölgesel ve yerel sorunların çözümüne katkı sağlayacak araştırma projeleri ile detaylı bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve aktif bir kamu hizmeti sunarak, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ülkemizin layık olduğu yere yükseltilmesinde etkili pay sahibi olmaktır. Çok genç olan fakültemiz, bu hedefi gerçekleştirmek için kaliteli ve nitelikli akademik kadrolarını oluşturmaya başlamıştır.

         Fakültemizi seçen öğrencilerimizi kutlar, başarılar dilerim.

                                                                                                                                Prof. Dr. Rüstem GÜL

                                                                                                                                                  Dekan