Uygulamalı Mühendislik Eğitimi

  • Anasayfa
  • Uygulamalı Mühendislik Eğitimi

“Uygulamalı Mühendislik Eğitimi”, üniversitemizin 2019 müfredatına ekleyerek 2023 yılında uygulamaya koyacağı ve mühendislik eğitimindeki derslerini tamamlamış öğrencilerin son dönemlerini (yaklaşık 4 aylık kesintisiz olarak) sanayide geçirecek olan mezun durumundaki mühendisler için geliştirilen yeni bir yaklaşımdır. Uygulamalı Mühendislik Eğitimi bir “staj” değildir. Staj uygulamasının çok ötesinde, sanayide mühendis gibi görev almak ve çalışmalara katılmaktır. Uygulamalı Mühendislik Eğitimi alan mühendisler bir mühendis gibi sanayide çalışmalar yapmaktadırlar. Üniversitede aldıkları teorik ve pratik eğitimlerinin üzerine direkt olarak sanayideki uygulamaları da ekleyerek mühendis olarak sanayiye çıkmaya hazır olarak eğitilmektedirler. Öğrenciler, tüm derslerini tamamladıktan sonra bu dönemlerin birinde sanayinin çalışma ve vardiya saatlerine uyarak zamanlarının tamamını sanayide ve üretim alanında, yani direkt olarak sahada geçirmektedirler.

Uygulamalı Mühendislik Eğitimi ülke içinde özgün bir proje durumundadır. Anadolu’da bulunan sanayi şehirlerinin en büyük sorunu yetişmiş insan gücü sorunudur. Mezun olan mühendisler genellikle batıdaki kurumlarda işe başlamaktadırlar. Bu bağlamda Anadolu’da büyük bir teknik insan sorunu yaşanmaktadır. Bu uygulama sayesinde, hem mühendislerin yeni kurumlarda işe başlamaları hem de firmalarla UME mühendisleri arasında ileriye yönelik iş akitlerinin yapılmaya başlaması, ülkemiz için istihdam bakımından önemli bir kazanım durumundadır. Hem yeni mezunlara iş yaratılması hem de sanayinin insan açığının kapatılması önemli bir aşama durumundadır.