Genel Bilgi

UME TAKİP KURULU

Tanımı:

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kapsamında yürütülen “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi” uygulamalarını takip ve kontrol eden kuruldur.

Amacı:

UME sürecini en verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla üniversite ve sanayi koordinasyonunu sağlamak.

 

Görevleri:

1. UME uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek

2. Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde UME uygulamasının sorunsuz bir biçimde yürütülmesini takip etmek

3. UME uygulamasına dahil olacak kurum/kuruluş ve firmaları belirleyerek Iğdır Üniversitesi ile protokol oluşturmak.

 

UME Takip Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Ömer Gündoğdu

Doç. Dr. Engin Yener

Dr. Öğr. Üyesi Seda Türk