İdari Personel

Kemal KARATAŞ
Kemal KARATAŞ
Fakülte Sekreteri

kemal.karatas@igdir.edu.tr

4410

Fadime ZÜLALOĞLU
Fadime ZÜLALOĞLU
Bilgisayar İşletmeni

fadime.zulaloglu@igdir.edu.tr

4405

Ömer COŞKUN
Ömer COŞKUN
Bilgisayar İşletmeni

omer.coskun@igdir.edu.tr

4412