Hakkında

İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanda yer alan başlıca disiplinler; çevre mühendisliği, geoteknik, şehir planlama mühendisliği, kıyı mühendisliği, kadastro, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaştırma mühendisliğidir. Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği programı, İnşaat mühendisliğinin temel konularında aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır: 1)Temel mühendislik bilgilerini yenilikçi bir anlayış çerçevesinde mühendislik problemlerine uygulayabilmek; 2)Farklı mühendislik disiplinleriyle ortak projeler üretebilecek teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip olmak; 3)Sürdürülebilir gelişmeyi destekleyebilecek projeler için her türlü tasarım, deney ve analiz yeteneğine sahip olmak; 4)Edinilen mesleki bilgiyi güncel mühendislik problemlerine, etik ve profesyonel sorumluluk bilinci içerisinde uygulayabilmek; 5)Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinerek, mesleğin gerektirdiği teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak yeteneğe sahip olmak.