Genel Bilgi

2010 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde, Gıda Mühendisliği Bölümü olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır. Bölüm 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim görevlisi olmak üzere toplam 4 akademik personel ile öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Bölümümüz,  lisans programında yabancı uyruklu öğrenci sayısı 11  olmak üzere toplam  13 öğrencisine eğitim vermektedir.  Bölümümüzde  1 adet yabancı uyruklu toplam  25 adet yüksek lisans öğrencisi bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.

Gıda Mühendisliği Bölümü'ne girişte yabancı uyruklu öğrenciler için, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi sınavda başarılı olmak şartı aranır. Ayrıca afla  öğrenci de alınmaktadır.

Gıda Mühendisliği Bölümü; Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dallarından oluşmaktadır. Gıda Mühendisliği bölümü gıda hammaddelerinin en uygun şekilde işlenerek en iyi şekilde değerlendirilmesi, hammaddelerden çok yönlü yararlanarak gıda çeşitliliğinin artırılması, işlenen gıdaların miktar ve kalite bakımından muhafaza edilmesi ve pazarlanmasında uygun proseslerin tasarımı, geliştirilmesi ve kontrolü ile gıda kontrolü, sanitasyon ve işletmecilik konularında en verimli ve en sağlıklı üretimi gerçekleştirmek üzere eğitim-öğretim ve araştırma yapmak amacıyla kurulmuştur. Bölümümüz uluslararası ölçekte akredite edilebilir bir programla eğitim-öğretim vermeyi planlamaktadır.

Günümüz koşulları için nitelikli gıda mühendisleri yetiştirilmesi için Temel Mühendislik, Ar-Ge ve Yönetimi, Gıda Üretim Teknolojisi, Tasarım-Planlama, Proses, Kalite Kontrolü, Gıda Mikrobiyolojisi, Hijyen-Sanitasyon, Gıda Muhafazası ve Ambalajlama gibi temel konulara dayalı bir eğitim-öğretim hedeflemektedir. Bu kapsamda hizmet vermeyi planlayan bölümümüz, çalıştığı ortamlarda bilimsel yöntemleri kullanan, yenilikçi, problem çözme niteliği gelişmiş ve girişimci Gıda mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz gıda sektörüne güvenli, verimli ve başarılı eleman sağlama yanında, sektörde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik hizmet vermeyi de kendisine ilke edinmiştir.

 

Bölüm tanıtım sunumu için tıklayınız.