Hakkında

Elektrik- Elektronik Mühendisi; elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi konularında çalışan kişidir.

- Elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapar. 

- Üretim enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapar.

- Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesini yapar.

- Haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar.

- Sayısal (mikroişlemci tabanlı) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar.

- Elektronik teçhizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimat, resimli şemalar hazırlar.

- Bu işler için gerekli işgücü ve maliyeti hesaplar.

- Danışmanlık eğitim-öğretim, yönetim ve teknik satış işlemleri yapar.     

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD ya da DZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.Iğdır Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören tüm öğrenciler, 4 yıllık eğitimleri boyunca 2 ayrı dönemde toplam 40 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler.