Değişim Programları

Bölüm Koordinatörü: Arş. Gör. Dr. Fesih KESKİN

Bölümümüz başta ERASMUS+ olmak üzere Farabi, Mevlana gibi öğrenci değişim programlarına katılmış olmakla birlikte her yıl öğrencilerine yurtdışı deneyimi ve öğrenci değişim programlarına katılma fırsatı sunmaktadır.

Erasmus+ Programı öğrenci hareketliliği üniversite öğrencilerinin yurtdışında Avrupa Ülkelerinde bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmalarını kapsayan program olup bölümümüz öğrencileri de bu hareketliliğe katılabilmektedir. Öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz (“0″ hibeli) Erasmus öğrencisi” olarak Erasmus öğrencisi olabilirler. Bir öğrenci Erasmus öğrenim ve/veya staj hareketliliği faaliyetinden her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) toplamda 12 aya kadar yararlanabilir. Staj hareketliliği hibesi alınması öğrenim hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir. Katılma şartları, hibeler, süre bilgileri AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü web sitesinde yer almaktadır. (Üniversitemiz ERASMUS anlaşmaları güncel listesine erişmek için tıklayınız, online başvuru için tıklayınız.)

Farabi Değişim Programı, Türkiye’deki üniversiteler arasında bir dönem (Sadece Güz Dönemi) ya da bir yıl (Güz+Bahar Dönemi) öğrenci hareketliliğine olanak sağlayan bir programıdır. Değişim, bireyin sosyal becerilerini geliştirmekle beraber güçlüklerle mücadele etme tecrübesini de oluşturur. Yeni bir çevre ve arkadaş grubu kurarken iletişim becerilerinde de belirgin gelişmeler yaşanır. Farklı akademisyen ve farklı bir ekolde eğitim alma şansı yanında üniversitendeki arkadaşlarına göre daha farklı bilgi ve becerilere sahip olmanı sağlar. Vizyonun gelişir. YÖK, Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız olarak burs vermektedir. (Farabi programına katılan üniversiteler listesi ve anlaşmaları için tıklayınız, başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.)

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. (Anlaşmalı ülke,  üniversiteler listesi ve anlaşmalar için tıklayınız, başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.)

Daha fazla bilgi ve duyurular için lütfen dış ilişkiler koordinatörlüğü sayfasını ziyaret ediniz.