Akademik Faaliyetler

Tarih sırasına göre yayınlarımız:

2020

Bayrak Karsli, M., Demirel, T., & Kurşun, E. (2020). Examination of different reading strategies with eye tracking measures in paragraph questions. Hacettepe University Journal of Education, 35(1). doi: 10.16986/HUJE.2019051160. [İndeks: ESCI, SCOPUS]

Esgice Gündüz, M., Kurşun, E., Karaman, S., & Demirel, T. (2020). Problems, Expectations, and Amendments Regarding Distance Education Legislation in Higher Education Institutions in Turkey. Turkish Online Journal of Distance Education, 21(4), 173 - 194. [İndeks: ESCI, SCOPUS]

Alma, M.H., Demirel, T.Kayaduman, H. (2020). Covid-19 Pandemisine Bağli Uzaktan Eğitim Geçiş Süreci Ve Değerlendirmesi: Iğdir Üniversitesi Örneği, Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID), ISBN: 978-605-7858-31-3, pp. 127-128

Demirel, T., & Çakmak, D. (2020). Canlı Ders Araç ve Teknolojileri. In S. Karaman & E. Kurşun (Eds.), Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri (1 ed.). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 1245

Kayaduman, H., & Demirel, T. (2020). 4. Bölüm: Açık Öğrenme ve İlgili Araştırmalar. In S. Karaman (Ed.), Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm (1 ed., pp. 247-260). Ankara: PEGEM.

Kayaduman, H. (2020). Student interactions in a flipped classroom‐based undergraduate engineering statistics course. Computer Applications in Engineering Education. https://doi.org/10.1002/cae.22239

Bingol, I., Kursun, E., & Kayaduman, H. (2020). Factors for Success and Course Completion in Massive Open Online Courses through the Lens of Participant Types. Open Praxis, 12(2), 223-239. http://dx.doi.org/10.5944/openpraxis.12.2.1067

Incesu, E., Palanci, A., Kursun, E., & Kayaduman, H. (2020). Türkiye’de 2005-2019 Yılları Arası Uzaktan Eğitim Alanında Yaşanan Kavram Karmaşasının Dünü-Bugünü-Yarını [The Conceptual Confusion in The Field of Distance Education between 2005-2019 in Turkey: Past, Present, and Future]. The 3nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies. http://dilet.baskent.edu.tr

Kayaduman, H., & Battal, A. (2020). The Relationship Between Digital Literacy and Distance Education Perceptions. 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, 2223–2227. https://doi.org/10.21125/iceri.2020.0533

Kayaduman, H. (2020). Canlı Ders Giriş Etkinlikleri. In S. Karaman & E. Kurşun (Eds.), Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri (1 ed.). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 1245

Şahin, F., Işık, G., Şahin, G., Kara, K. "Estimation of PM10 levels using feed forward neural networks in Igdir, Turkey", Urban Climate, 34, November, 2020.

Işık, G., Ekici, S., Şahin, G. "A neural network model for UAV propulsion system", Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 92, 8, July, 2020.

Işık, G., Artuner, H. "Derin Öğrenme Mimarilerinde Akustik ve Fonotaktik Öznitelikleri Kullanan Türkçe Ağız Tanıma", Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, 13, 3, July, 2020.

Bayat, S., Işık, G. "Identification of Aras Birds with Convolutional Neural Networks" in 2020 4th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), November, 2020.

I. Pacal, D. Karaboga, A. Basturk, B. Akay, U. Nalbantoglu, A comprehensive review of deep learning in colon cancer, Comput. Biol. Med. 126 (2020) 104003. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2020.104003.

2019

Işık, G.,  Artuner, H., "Turkish dialect recognition in terms of prosodic by long short-term memory neural networks", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2019.

Demirel, T., Karakuş Yılmaz, T., "The Effects of Mind Games in Math and Turkish Courses on the Achievements and Perceived Problem-Solving Skills of Secondary School Students.", British Journal of Educational Technology, 50(3), 1482–1494. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/bjet.12624, 2019.

Bayrak Karsli, M., Demirel, T., & Kurşun, E. "Examination of different reading strategies with eye tracking measures in paragraph questions.", Hacettepe University Journal of Education. Advance online publication. doi: 10.16986/HUJE.2019051160, 2019.

Kolemen S., C., Yıldızhan, B., B., Turan, G. "The views of the students on a course designed as a hybrid model through three different learning management systems.", International Paris Conference on Social Sciences - III. 2019.

2018

Karsli, M. B., Demirel, T., Taşlıbeyaz, E., Kurşun, E., & Karaman, S., "Yenilenen İlk ve Ortaöğretim Programlarındaki Teknoloji Entegrasyonu Yansımalarının İncelenmesi.", Paper presented at the 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (27th International Conference on Educational Sciences, ICES-UEBK 2018), 18-22 Nisan, Antalya. http://ices-uebk.org/, 2018.

Kayaduman, H., & Demirel, T., "Training Design For The Instructors Lecturing First-Time Via Distance Education.", Paper presented at the The 2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Kızılcahamam, ANKARA. http://dilet.baskent.edu.tr/, 2018.

Saglam, M., & Kayaduman, H., "İnternet Üzerindeki Oyun Sitelerinin Çocuklara Yönelik Riskler Açısından İncelenmesi.", Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 253–262, 2018.

Işık, G., Artuner, H., "A Dataset For Turkish Dialect Recognition and Classification with Deep Learning", 26. IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), May 2018, İzmir.

2017

Bayrak, M., Demirel, T., Kurşun, E., "Paragraf Sorusu Çözerken Soru Kökünden Başlamak Etkili mi? Göz İzleme Ölçümleriyle Doğrulama Çalışması.", Paper presented at the 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Malatya, Türkiye, 2017.

Demirel, T., Bayrak, M., Kurşun, E., Karaman, S., "Sınıf içi teknoloji entegrasyon düzeyi belirleme yaklaşımlarının incelenmesi: Etkileşimli tahta örneği.", Paper presented at the 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu, Türkiye, 2017.

Bayrak Karsli, M., Demirel, T., Karsli, V., Kurşun, E., Karaman, S., "İngilizce’nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretim Teknolojileri Uygulamalarına Yönelik Tasarım İlkelerinin ve Etkinlik Örneklerinin Geliştirilmesi.", Paper presented at the Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 27-27 Ekim, Sivas, Türkiye, 2017.

Kayaduman, H. & Delialioglu, O., "Effect of Learning Technology by Design (LBD) Activities on Technology Integration Self-Efficacy Beliefs of Pre-Service English Teachers.", In J. Johnston (Ed.), Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2017 (pp. 843-849). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 2017.

Saglam, M., & Kayaduman, H., "Computer Assisted Education in Early Childhood Education.", In Current Trends in Educational Sciences (pp. 311–319). St. Kliment Ohridski University Press, 2017.

2016

Demirel, T., & Karakuş Yılmaz, T., "Akıl oyunlarının Matematik ve Türkçe derslerinde kullanılması: geliştirme süreci ve öğretmen-öğrenci görüşleri.", Paper presented at the XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın, Türkiye. http://ab.org.tr/ab16/, 2016.

Demirel, T., & Karakuş Yılmaz, T., "Zekâ Oyunlarının Türkçe ve Matematik Derslerinde Kullanılmasının Ortaokul öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine, Akademik Başarılarına ve Derse Katılımlarına Etkisi.", Paper presented at the 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye, 2016.

Ugras, G., Uzun, A. M., Battal, A., & Kayaduman, H., "An Examination of Instructional High School Chemistry Videos on EBA Portal in terms of Nine Events of Instruction.", Participatory Educational Research, 3(1), 66–78, 2016.

Kayaduman, H., & Delialioglu, Ö., "Investigating Pre-Service English Teachers’ Stages of Concern Toward Using Wiki.", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2),588-600, 2016.

Koçak, Ö., Demirel, T., Karakuş Yılmaz, T., & Göktaş, Y., "Sanal Dünyalarda Kullanılan Öğretim Stratejileri, Yöntemleri ve Teknikleri.", e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 40-51, 2016.

Işık, G., Artuner, H., "Recognition of Radio Signals with Deep Learning Neural Networks", 24. IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Zonguldak, 2016.

Saglam, M., Kayaduman, H. & Delialioglu, O., "Investigating the Parents Thoughts about the Effects of Digital Games on Children.", In Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2016 (pp. 585-590). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 2016.

Kurşun, E., & Demirel, T., "Görsel Hazırlama.", In S. Yıldırım (Ed.), Masaüstü Yayıncılık. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları, 2016. 

Demirel, T., & Taşlıbeyaz, E., "Nitel Araştırmada Veri Toplama.", In S. Karaman (Ed.), Araştırma Yöntem ve Teknikleri II. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları, 2016.

Bölümümüz öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen projeler aşağıdaki gibidir:

2020

Halil Kayaduman (Araştırmacı). TÜBİTAK 1001- Yükseköğretimde Eğitsel İçeriklerin Sunumu için Dijital İçerik Ekosistemi Gereksinimlerinin Belirlenmesi.

Gülşen Turan (Araştırmacı). TÜBITAK - TÜBITAK Fen Lisesi Müfredat Belirlenmesi.

Ishak Paçal (Araştırmacı). BAP - Kolon Kanseri Tespiti.

2018

Turgay Demirel (Araştırmacı). TÜBİTAK 4005. Yeni İngilizce Öğretim Programına Yönelik Teknoloji Destekli Öğretim Etkinliklerinin Tasarlanması ve Uygulanması/118B006, 2018.