BÖLÜM YÖNETİMİ

Prof. Dr. Rüstem GÜL, Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Engin YENER, Bölüm Başkan Yardımcısı

 

BÖLÜM KURULU

Prof. Dr. Rüstem GÜL, Bölüm Başkanı, Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Engin YENER, Bölüm Başkan Yardımcısı, Ulaştırma Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Devlet ÇIRAGOĞLU, Geoteknik Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Ömer Rıza AKGÜN, Mekanik Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTIKAT, Hidrolik Ana Bilim Dalı Başkanı