Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akademik Faaliyet Raporu (2019)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 2 adet

 1. Altıkat Sefa, Kucukerdem Kaan, Altıkat Aysun (2019). The Response of CO2 Flux to Soil Warming, Manure Application and Soil Salinity, Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enst. Derg., 9(3): 1334-1342.
 2. Altıkat Aysun (2019). Mikroklima Özelliğine Sahip İklim Koşullarında Meteorolojik Verilerle İlişkili Partiküler Kirlilik (PM10) Karakteristikleri: Iğdır Örneği, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(3), 1315-1328.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler: 19 adet

 1. Gül Rüstem (2019). Yapı Elemanlarının Onarım ve Güçlendirme Yöntemleri. UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11-12 Nisan 2019 Iğdır Üniversitesi, Iğdır-Türkiye. (Tam Metin Bildiri).
 2. Gül Rüstem (2019). ALLAH’IN İSİMLERİNİN SANATLARINDAN OKUNMASI. 3rd International Creation Congress in the Light of Sciences. (Tam Metin Bildiri).
 3. Gülyaprak Harun Yüksel, Gül Rüstem (2019). Artvin Yusufeli Pirinç Kabuğu Külünün Beton Özelliklerine Etkisi. Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi. (Tam Metin Bildiri).
 4. Gül Rüstem, Ajoudani Nima (2019). Behavioral Analysis of a Carbon Fiber Reinforced Polymer Retrofitted RC Column Using ANSYS. 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY AND APPLIED SCIENCES. (Tam Metin Bildiri).
 5. Gül Rüstem (2019). Cobiax Asmonel Betonarme Döşemeler. UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11-12 Nisan 2019 Iğdır Üniversitesi, Iğdır-Türkiye. (Tam Metin Bildiri).
 6. Gül Rüstem (2019). İNSANIN YARATILMASININ HİKMETİ. 3rd International Creation Congress in the Light of Sciences. (Tam Metin Bildiri).
 7. Gül Rüstem, Yener Engin, Khanjarkhani Ali (2019). Perlit Agregalı Betonlerın Asit Direncinin Araştırılması. UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11-12 Nisan 2019 Iğdır Üniversitesi, Iğdır-Türkiye. (Tam Metin Bildiri).
 8. Gül Rüstem (2019). Retrofit of a Reinforced Concrete Column with Carbon-Fiber. 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY AND APPLIED SCIENCES. (Tam Metin Bildiri).
 9. Gül Rüstem, Yener Engin, Khanjarkhani Ali (2019). Silis Dumanı ve Uçucu Kül Kullanılan Perlit Agregalı Betonların Mukavemet Özellikleri. UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11-12 Nisan 2019 Iğdır Üniversitesi, Iğdır-Türkiye. (Tam Metin Bildiri).
 10. Gül Rüstem (2019). Strengthening Methods Lengthening With Reinforced Concrete and Steel Plate. 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY AND APPLIED SCIENCES. (Tam Metin Bildiri).
 11. Yener Engin (2019). Effect of Clinker Additive on Pumice-based Geopolymer Properties. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES. (Tam Metin Bildiri).
 12. Yener Engin (2019). Evaluation of freeze-thaw damage mechanisms for concrete pavements. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES. (Tam Metin Bildiri).
 13. Yener Engin (2019). KÜR KOŞULLARININ GEOPOLİMER BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11-12 Nisan 2019 Iğdır Üniversitesi, Iğdır-Türkiye. (Tam Metin Bildiri).
 14. Altıkat Aysun (2019). Türkiye’de Çevre Etiği, UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-12 Nisan 2019, Iğdır, Türkiye
 15. Altıkat Aysun (2019). Sürdürülebilir Çevre Eğitimine Eleştirel Yaklaşım, UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-12 Nisan 2019, Iğdır, Türkiye
 16. Altıkat Aysun (2019). Zero Waste Application Stages: Small-Scale Campus Sample, 4th International Conference on Advances in Natural & Applied Science ICANAS'19, 19-22 June 2019, Ağrı, Turkey
 17. Altıkat Aysun (2019). Changes in the Legislation of Electricity Market: Solar Powered Roofs, 4th International Conference on Advances in Natural & Applied Science ICANAS'19, 19-22 June 2019, Ağrı, Turkey
 18. Altıkat Aysun (2019). Atık mı Hammadde mi? Çevreci Gözüyle Evsel Katı Atıklar, Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 26-29 Ekim 2019, İzmir, Türkiye
 19. Altıkat Aysun (2019). Rüzgâr Erozyonu ile Ekolojik Mücadele: Aralık Örneği, Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 26-29 Ekim 2019, İzmir, Türkiye