Yöneylem Araştırması ve Matematiksel Programlama Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Yöneylem Araştırması ve Matematiksel Programlama Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) açıldı. 

Yöneylem Araştırması (YA) ve Matematikel Programlama Yüksek Lisans Programının amacı, fonksiyonel sistemlerde (yani insan ihtiyaçları ve hedeflerini karşılamak üzere tasarlanan, kurulan ve işletilen sistemlerde) ortaya çıkan problemleri çözmek için gerekli teori ve pratiğe sahip YA uzmanları yetiştirmektir. Bu bağlamda, YA bilimcilerinin optimal çözümler üretecek model ve teknikler geliştirmesi, sistemlerin tasarlanması ve işletilmesindeki pratik problemlerin çözümünde yer alması beklenir. Onlar, planlama kurumları, kamu kuruluşları, askeri ve diğer devlet kurumları ve özel sektör kuruluşlarında yürütülen planlama ve karar verme faaliyetlerine katkıda bulunurlar.

Program, çok farklı alanlarda özelleşmiş öğretim üyelerini bir araya getiren disiplinlerarası bir doğaya sahiptir. Öğrenciler ve öğretim üyeleri, teorik araştırma yapmak kadar, pratik problemlere yönelik uygulamalı araştırma yapmak konusunda da desteklenir ve yüksek lisans eğitiminde Mühendislik, Matematik ve İstatistik gibi bilim dallarını içermektedir.

  • Yayımlama Tarihi: 02 Temmuz, 2020
  • Görüntülenme Sayısı: 476