Yöneylem Araştırması ve Matematiksel Programlama (İngilizce) Yüksek Lisans Programı

Şu an da mevcut bir yüksek lisans progamımız bulunmaktadır. Eğitim dili ingilizcedir. 

Yöneylem araştırması; kıt kaynakların, belli sınırlamaların olduğu durumda, belirlediğimiz amaç doğrultusunda elimizdeki kaynaklarla en uygun çözümü bulabilmemizi sağlayacak yöntemlere denir. Günümüzün yüksek rekabet ortamında yetişen lisans öğrenclerinin, çalışma hayatlarına başladıklarında bir işletmedeki teknik ve sosyal süreçleri anlayan, bu alanlarda sektörlerinde gerçekleşen uluslararası gelişmeleri izleyebilen, gelişimlere ayak uyduran ve rakipleriyle rekabet edebilecek kişiler olmaları önemlidir. Bu şekilde ülkemizin diğer gelişmiş ülkelerin seviyesine yetişmek için gereksinim duyduğu rekabetçi ve yenilikçi yönetici sayısındaki eksiklikleri giderilmiş olmaktadır. Yöneylem araştırmalarının sağlamak istediği en önemli yarar, tüm bir organizasyon için imkanlar dahilindeki en iyi sonuç verecek kararları bulmaktır.

Yöneylem araştırması, belirli kısıtların olduğu bir durumda, belirli bir amaca yönelik en uygun çözümün bulunması için geliştirilmiş bir yöntemdir. Yöneylem araştırması; bir organizasyon içinde operasyonların koordinasyonu ve yürütmesi ile ilgili dünyanın gerçek karmaşık sorunları için fikir üretmede matematiksel modelleme, istatistik ve algoritma gibi bilimsel yöntemleri kullanan disiplinlerarası bir bilimdir. Organizasyonun doğası maddi değildir. Soruna bilimsel olarak en uygun çözümü sağlamak için bu bilimi kullandıktan sonraki hedef organizasyonun performansını iyileştirmek ve optimize etmektir. Yöneylem araştırmasının en önemli amacı; bir organizasyon için imkanlar dahilinde optimal sonuç verecek kararları vermektir.

Bu amaç doğrultusunda, işletmelerin problemlerini matematiksel olarak modelleyip çözme ve bulunan durumu iyleştirmeyi ve bu sayede işletme operasyonlarını en etkin şekilde kullanmaya olanak sağlamaktadır. Yine öğrencileri analitik düşünmeye sevk ederek problemle karşılaştıklarında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini öğretmeyi amaçlamaktadır.  Bir çok alanda kullanımı yaygın olduğundan gerek işletmelere gerekse devlete fayda sağlıcak bir programdır.

Bu çerçeve içerisinde, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde; " Yöneylem Araştırması ve Matematiksel Programlama " Lisansüstü programının oluşturulmuştur.  Ayrıntlı bilgi için;

 https://lisansustu.igdir.edu.tr/lisansustu-endustri-muhendisligi-anabilim-dali