Endüstri Mühendisliği; insan, malzeme ve makineden oluşan bütünleşik sistemlerin kuruluş ve devamlılığının yönetimi ile ilgilenen mühendislik dalıdır.

Çalışmalarında matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve becerileri mühendislik analiz ve tasarım ilke yöntemleriyle birleştirerek, bu sistemlerden elde edilecek sonuçları belirleyip, kestirerek değerlendiren ve disiplinlerarası bir yaklaşım sergileyen endüstri mühendisleri, zaman, para, malzeme, enerji gibi kaynakların verimli kullanımına ve mühendislik hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.

Iğdır Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü lisans programı şu an da açık olmayıp, 2021-2022 eğitim/öğretim yılında bölümün açılması planlanmaktadır. Endüstri Mühendisliği bölümü, Yöneylem Araştırması Anabilim Dalına bağlı Yöneylem Araştırması ve Matematiksel Programlama (İngilizce) program 2020-2021 döneminde açılmıştır.