duyuru

  • 11
  • Kasım
  • 2022

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi için Kısmı Zamanlı Öğrenci (Part-Time) başvuruları, 11-18 Kasım 2022 tarihleri arasında fakültemize şahsen yapılacaktır. Belirlenen öğrencilerin işe giriş ve ödeme işlemleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Başvuru formları duyuru ekindedir.

Aranacak Şartlar;

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.

-Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitede aktif kayıtlı öğrenci olmak,

-Disiplin cezası almamış olmak,

-Ölüm, nafaka, şehit ve engelli aylığı dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

-Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

-Kayıt dondurmamış olmak,

-Yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

-Normal eğitim öğretim süresi içinde öğrenim görüyor olmak,

-Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıp da aynı yarıyıl içerisinde geçerli mazereti olmaksızın, öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

-Şehit ve gazi çocuğu olduğunu ve deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden; normal eğitim öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışındaki yukarıda sayılan diğer şartlar aranmaz.

Başvuru için Gerekli Evraklar

1) KZÖ Başvuru Formu
2) Yeni onaylanmış öğrenci belgesi
3) Nüfus kimlik fotokopisi
4) Transkript

 

Dosyalar

Benzer Duyurular

Duyurular

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi için Kısmı Zamanlı Öğrenci (Part-Time) başvuruları, 11-18 Kasım 2022 tarihleri arasında fakültemize şahsen yapılacaktır. Belirlenen öğrencilerin işe giriş ve ödeme işlemleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Başvuru formları duyuru ekindedir.

Aranacak Şartlar;

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.

-Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitede aktif kayıtlı öğrenci olmak,

-Disiplin cezası almamış olmak,

-Ölüm, nafaka, şehit ve engelli aylığı dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

-Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

-Kayıt dondurmamış olmak,

-Yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

-Normal eğitim öğretim süresi içinde öğrenim görüyor olmak,

-Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıp da aynı yarıyıl içerisinde geçerli mazereti olmaksızın, öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

-Şehit ve gazi çocuğu olduğunu ve deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden; normal eğitim öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışındaki yukarıda sayılan diğer şartlar aranmaz.

Başvuru için Gerekli Evraklar

1) KZÖ Başvuru Formu
2) Yeni onaylanmış öğrenci belgesi
3) Nüfus kimlik fotokopisi
4) Transkript