duyuru

  • 16 Kasım 2021

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ VE KONSEYİ SEÇİM TAKVİMİ

Öğrenci seçimlerine ilişkin genel esaslar
Iğdır Üniversitesi’nde öğrenci konseyinin üyelerinin belirlenmesi ve
organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Aralık ayına kadar Rektörlükçe
belirlenecek takvime göre Rektörlük tarafından gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde
yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci
seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir
hafta önce fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunun dekanlık/müdürlüğüne adaylıklarını
yazılı olarak bildirirler.

Öğrenci temsilcisi adaylarında aranacak nitelikler

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar
aranır:
a) İlgili fakülte, yüksekokul, Konservatuvar ve meslek yüksekokulunun en az ikinci
sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinde 70 ve üstü
olması,
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.

Iğdır Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Seçim Takvimi ve bilgi için duyuru ekinde yer alan dosyalara tıklayınız.


 

Dosyalar

Benzer Duyurular