duyuru

  • 30
  • Aralık
  • 2021

AZAMİ SÜRELİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA

  • 27 Aralık 2021

Azami Öğrenim Süresi Sonunda Ek Sınav Başvuru İşlemleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında COVID-19 Pandemisi koşulları da dikkate alınarak, azami süresini doldurdukları için 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilen öğrencilere 2021-2022 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanmak üzere daha önce iki ek sınav hakkı verilen alıp başarısız oldukları dersler dışındaki hiç almadıkları ve devamsızlıktan kaldıkları derslere 31 Ocak 2022   Pazartesi günü mesai bitimine kadar  başvurmaları halinde  2 Ek Sınav hakkı verilmiştir. Alınan bu karar daha önce ilişiği kesilen öğrenciler ile 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini tamamlayacak olan öğrencileri de kapsamaktadır.

Daha önce hiç alınmayan veya devamsızlıktan başarısız olunan doğrudan sınav yapılmayıp yarıyıl içi çalışmalarına göre başarı notu verilen uygulamalı dersler, bitirme projesi, bitirme çalışması, proje gibi  derslere bir defaya mahsus olmak üzere öğrencilerin talepleri halinde devam edebilecekleri ek süre verilebilecektir.

İlişiği kesilmiş olan öğrencilerin başvuru işlemine ait açıklama: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında azami öğrenim süresi sonunda alıp başarısız olduğu dersler için verilen 2 Ek Sınav sonrası başarısız olduğu, hiç almadığı ve devamsızlıktan kaldığı ders sayısı 5 dersten fazla olduğu için ilişiği kesilen öğrenciler daha önce alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış derslerin 2.Ek Sınav hakkından yararlanabilmek ve sınava girmek istediği derslere ait ders seçimi yapmak için aşağıdaki başvuru dilekçesi ile öğrenim gördüğü ilgili birime  birime 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir.1. Ek Sınavlar 07-11.02.2022, 2. Ek Sınavlar 14-18.02.2022 tarihlerinde yapılacaktır.

Başvuru Tarihi son gün: 31 Ocak 2022 Pazartesi

31 Ocak 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ek sınav başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ

Başvuru Şekli: Öğrenciler başvuru dilekçelerini doldurup imzaladıktan sonra Şahsen, posta, kargo ile Öğrenim gördüğü Fakülte/ Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna  iletebilirler. 

Başvuru için iletişim bilgileri:  Öğrenim Gördüğü Fakülte/ Yüksekokul/Meslek Yüksekokul web sayfalarındaki iletişim bilgilerine ulaşabilirler.  

Güz yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini tamamlayacak olan halen kayıtlı öğrencilerin başvuru işlemlerine ait açıklama: Halen kayıtlı olup 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı sonunda azami süresi dolduracak olan öğrenciler başvuru işlemini Öğrenim gördüğü Fakülte/ Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna  başvuru yapacaklardır.

 Ek Sınavdan başarılı olabilmek için en az CC harf notu alınması gerekmektedir. 

- Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı, devam koşulunu yerine getirmediği ve başarısız derslerde dahil olmak üzere ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile  ilişiği kesilir.

- Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Benzer Duyurular

Duyurular

AZAMİ SÜRELİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA

  • 27 Aralık 2021

Azami Öğrenim Süresi Sonunda Ek Sınav Başvuru İşlemleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında COVID-19 Pandemisi koşulları da dikkate alınarak, azami süresini doldurdukları için 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilen öğrencilere 2021-2022 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanmak üzere daha önce iki ek sınav hakkı verilen alıp başarısız oldukları dersler dışındaki hiç almadıkları ve devamsızlıktan kaldıkları derslere 31 Ocak 2022   Pazartesi günü mesai bitimine kadar  başvurmaları halinde  2 Ek Sınav hakkı verilmiştir. Alınan bu karar daha önce ilişiği kesilen öğrenciler ile 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini tamamlayacak olan öğrencileri de kapsamaktadır.

Daha önce hiç alınmayan veya devamsızlıktan başarısız olunan doğrudan sınav yapılmayıp yarıyıl içi çalışmalarına göre başarı notu verilen uygulamalı dersler, bitirme projesi, bitirme çalışması, proje gibi  derslere bir defaya mahsus olmak üzere öğrencilerin talepleri halinde devam edebilecekleri ek süre verilebilecektir.

İlişiği kesilmiş olan öğrencilerin başvuru işlemine ait açıklama: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında azami öğrenim süresi sonunda alıp başarısız olduğu dersler için verilen 2 Ek Sınav sonrası başarısız olduğu, hiç almadığı ve devamsızlıktan kaldığı ders sayısı 5 dersten fazla olduğu için ilişiği kesilen öğrenciler daha önce alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış derslerin 2.Ek Sınav hakkından yararlanabilmek ve sınava girmek istediği derslere ait ders seçimi yapmak için aşağıdaki başvuru dilekçesi ile öğrenim gördüğü ilgili birime  birime 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir.1. Ek Sınavlar 07-11.02.2022, 2. Ek Sınavlar 14-18.02.2022 tarihlerinde yapılacaktır.

Başvuru Tarihi son gün: 31 Ocak 2022 Pazartesi

31 Ocak 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ek sınav başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ

Başvuru Şekli: Öğrenciler başvuru dilekçelerini doldurup imzaladıktan sonra Şahsen, posta, kargo ile Öğrenim gördüğü Fakülte/ Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna  iletebilirler. 

Başvuru için iletişim bilgileri:  Öğrenim Gördüğü Fakülte/ Yüksekokul/Meslek Yüksekokul web sayfalarındaki iletişim bilgilerine ulaşabilirler.  

Güz yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini tamamlayacak olan halen kayıtlı öğrencilerin başvuru işlemlerine ait açıklama: Halen kayıtlı olup 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı sonunda azami süresi dolduracak olan öğrenciler başvuru işlemini Öğrenim gördüğü Fakülte/ Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna  başvuru yapacaklardır.

 Ek Sınavdan başarılı olabilmek için en az CC harf notu alınması gerekmektedir. 

- Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı, devam koşulunu yerine getirmediği ve başarısız derslerde dahil olmak üzere ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile  ilişiği kesilir.

- Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.