Öğrenci Sayısı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sınıf Bazlı Öğrenci Sayısı

Birinci sınıf öğrenci sayımız 18(on sekiz)

İkinci sınıf öğrenci sayımız 23(yirmi üç) olmak üzere toplam 43(kırk üç) öğrencimiz bulunmaktadır.