Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, 31.10.2019 tarihli ve 30934 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvuruların ön değerlendirmeleri yapılmış olup, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların 21.11.2019 tarihinde, belirtilen yer ve saatte yapılacak giriş sınavına katılmaları gerekmektedir. Adaylara önemle duyurulur. Liste için aşağıdaki dosyaya tıklayınız.

Dosyalar