Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, 31.10.2019 tarihli ve 30934 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi  giriş sınav sonucu ektedir.

Dosyalar